07durkleverans.jpg

Gitterrister

 Typer av Rister

Gitterrister har mange bruksområder både innendørs og utendørs. Blant annet som gangrister, entrerister, kjørbare rister, handikappramper. Gjerder til ventilasjonsrister.   Vss Solutions lever de fleste typer gitterrister alt fra ubehandlede paneler til paneler i rustfritt stål. Alle rister kan også leveres i spesialmål klare for montering med eller uten rammer.  

Lagerliste for omgående levering!

Et lite utvalg av våres rister:

Presssveiset Gitterrist (GD3438)

Gitterrist type GD3438 finnes på lager og kan leveres omgående.

Anvendelsesområde og produksjons informasjon

Pressveiset gitterrister er den mest brukte rista i Norden vår betegnelse Gd3438 består av et bærestål med c/c mål på 34 millimeter og et tverrstål med c/c 38 millimeter. Tverrstålet er laget av en tvinnet tråd som gir en større sklisikring en vanlig rundstål denne kombinasjonen gir et større anvendelsesområde for Gitterristen slik som lasteramper , gangbaner , plattformer og kjøresterke rister den funger også til å brukes som repos i rømningstrapper etc.

Bærestål fra 25- 80 mm avhengig av belastning

Kan også leveres med sagtenner for å øke sklisikringen

.

Standard gitterrist med mange bruks områder og en meget prisgunstig produksjon.

 

Entrèrister Type A3311

Entrérist type A3311 finnes på lager og kan leveres omgående.

A3311 passer i alle entréer der man vil ha en nærmest selvhåndterende oppsamlingfunksjon av skitt i en dypere forsenkning. Entréristen er bygd opp av flatstål i begge retninger. Maskeviddene som brukes, er 33 x 11 mm med en risthøyde på 25 mm.Kan også leveres med sagtenner for å øke sklisikringen.

Anvendelsesområde og produksjons informasjon

Entrerist eller A-rist som den kalles produseres med at et flatstål presses inn i et skjært bærestål Vår type (A3311) har et bærestål med c/c mål på 33mm mellomrom og et tværstål med c/c 11 mm. Tværstålet er et mindre flatstål.A3311 passer ypperlig som entrerister og ventilasjonsrister takke være den smale maskeåpningenKan også med fordel brukes som Kjøresterke rister da den har en jevn overflate

Entrerister fra lager eller i ønsket spesialformat.

 

GD1576 (Pressveiset Gitterrist)

Pressveiset gitterrist er den mest utbredde risten i Norden. Vårt navn GD1576 omfatter en bærstål c / c-mål bare 15 mm avstand og en tverrgående stål c / c 76 mm. Kryss Stålet er gjort, som på bildet av en tvinet trå , som gir større sklisikkerhet enn vanlig rundt stål. Denne kombinasjonen gir et bredt bruksområde for risten . f.ex for handicap ramper, skli sikre plateformer gangbaner og som entregitter m.m .

 

Med bærestålet dobbelt så tett kan spennvidden økes uten påvirkning av bærestålets høyde.

WBB (Pressveiste gitterrist

Kanskje den mest priseffektive løsningen for rister med tett maskevidde Ø20mm til gangbaner på markedet.

Offshore (Pressveiset gitterrist, sagtannet)

 

Standarløsning for blant annet oljeplattformer med tett maskevidde og sagtannet støttestål for maximal sklisikring . Bærestålet ligger som standard med c/c mål på 34mm mellomrom og støttestang med c/c 101mm maskevidden minskes med et støttestang mellom bærestålet. Risten egner seg også bra til kombinasjoner der man skal ha stor sklisikring med behov for tett maskevidde.

 

 

 

 

 

Produsert for Platformer men passer like godt til gangbaner som krever det lile ekstra.

GD3419 (Pressveiste gitterrist)

 

Rrist med tett maskevidde passer både til platformer og gangbrygger