vi-viser-veg.jpg

Kartlegging og konsulenttjenester

Vårt hovedmål er å bli Norges ledende bedrift innen universell utforming.

VSS Solutions as ser at det i dag er mange aktører som «tror og mener noe» når det gjelder universell utforming uten at dette er forankret i Tek10. Vi har derfor utarbeidet et eget kartleggingsverktøy som vi bruker for å kvalitetssikre gjennomføringen av våre prosjekter.

Med vår erfaring ser vi at det er nødvendig med en annerledes oppstart i prosjektene.
Jo tidligere vi blir engasjert i et prosjekt, desto større sjanse for suksess.

VSS Solutions as ønsker deltakelse allerede i planfasen av et prosjekt, slik at  gjennomføringen av universell utforming kan kvalitetsikres.
Hovedfokus i planfasen er skilting, taktil merking, trapper og rekkverk.

 

Vi tilbyr:

- Eget utviklet kartleggingsverktøy 

- Eget rapporteringssystem og dokumentasjonssystem for både avvik og krav

- Egne, profesjonelle montører

 

Ta kontakt med oss – vi bistår dere med å kartlegge deres behov!

post@vss-solutions.no