tactil-4-hovedbilde.jpg

Skilting

Det viktigste kravet for skilting, er at det skal være forståelig informasjon. Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens ferdigheter og evne til å oppfatte informasjon.

Det skal være enkelt å orientere seg i de bygde omgivelsene. For å oppnå et godt resultat må man forstå at ulike brukergrupper har ulike forutsetninger for å nyttegjøre seg av informasjon.
Behovet for informasjon kan være taktil, auditiv eller visuell.

Punkter som er viktige vedrørende informasjon er

  • behovet for informasjon
  • plassering av informasjon
  • konsekvent utforming av informasjonen
  • konsekvent gjentakelse av informasjonen
  • forstålig informasjon (lesbarhet/taktil/auditiv)

 

 

               

  •  Etterlysene skiltsystemer