dsc_0057-hovedbilde.jpg

Taktil merking og taktile ledelinjer

Taktile ledelinjer

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven stiller krav til både sikkerhetsmarkering og tilrettelegging for orienteringshemmede i boligbygg og publikumsbygg.

Hva sier offentlige forskrifter om krav?

Definisjonen på en ledelinje er en sammenhengende ganglinje som leder fra et bestemt sted til en viktig funksjon,
og som svaksynte kan se og blinde kan følge.

Hensikten med ledelinjer er å bidra til og gjøre det enkelt å orientere seg og finne veien mellom viktige funksjoner.
Ledelinjer skal være til nytte for personer med orienteringshemninger, spesielt for personer med nedsatt syn.
Hovedformålet er at ledelinjer skal medvirke til at alle kan bruke det vi bygger på like vilkår.
Ledelinjer skal legges slik at man oppnår følgende:
- Informere om viktige punkter som inngangsparti, billettluker, skranker, informasjonstavler og heiser.
- Informere om for eksempel kryss i større kommunikasjonsveier, topp og bunn av trapper eller ramper,
steder hvor det opptrer nivåforskjeller.
- Informere om retningsendring.

VSS Solutions as har mange ulike produkter for taktil merking og ledelinjer.