farefelt.jpg (1)

Farefelt

Farefelt er den viktigste taktile merkingen man har i et bygg. Feil i forbindelse med disse kan få fatale konsekvenser!

I henhold til Universell utforming (Tek10) for utforming av farefelt, er det  svært viktig at disse fyller kravet til utforming og kontrast.

Her slurves det mye både når det gjelder størrelser på markører samt legge mønster og ikke minst kontrastkravet til bakgrunn.

Husk at disse er til for blinde og svaksynte – ikke et dekorelement!

 

Ta kontakt med oss – vi bistår dere med å kartlegge deres behov!

post@vss-solutions.no