ledelinjer.jpg (2)

Ledelinjer

Ledelinjer er en eller flere linjer som legges i den retningen man går. Det kan også legges linjer i forskjellige farger som viser vei til ulike mål, som avdelinger på et sykehus. Ved knutepunkt legges det tverrgående linjer eller annen følbar endring i underlaget. Dette kalles oppmerksomhetsfelt. Oppe foran trapper og trinn legges et knoppefelt, som kalles varselfelt. Løsningene skal være lette å følge med en stokk og enkle å se med øynene. Ledefelt legges der det er naturlig og hensiktsmessig. Kunstige ledelinjer legges kun når dette er nødvendig.  

 

Ledefelt og ledelinjer er nødvendig i de fleste publikumsbygg som kjøpesentre, sykehus, kollektivterminaler, kulturbygg, offentlige kontorer og butikker. Ledefelt og ledelinjer legges ofte til viktige knutepunkt slik som trapp, heis, rulletrapp, billett-/informasjonsskranker og resepsjon/mottakelse. Ledefelt og ledelinjer følges med stokk eller øynene og skal følge de veiene publikum flest går, det vil si den naturlige trafikkstrømmen. Det betyr at hvis folk flest går til rulletrappa ønsker også synshemmede å ledes dit.

VSS Solutions as kan tilby mange ulike produkter.

Ledelinjer i rustfritt stål. Elementene har en høyde på 3,5 eller 5 millimeter, og leveres med kontrastoverflate i flere mønstre og farger. Sideveggene bygger skrått mot toppen slik at elementene ikke fremstår som snublefarlige.

  

Leveres med eller uten pinne, og i fargene beige, hvit, sort og grå (basisfarger, kan også skaffe andre).

Ledelinjer skal primært brukes for å lede personer fra ett punkt til et annet, og samtidig kan de brukes til å varsle om en potensiell hindring. Det kan f.eks. være ved bunnen av en trapp eller foran en heisdør. Dette kalles oppmerksomhetsfelt.

Ledelinjene har meget høy kvalitet, og kan brukes både ute og inne.

 

Ta kontakt med oss – vi bistår dere med å kartlegge deres behov!

post@vss-solutions.no