varselfelt-foran-heisdoer.jpg

Oppmerksomhetsfelt

 Oppmerksomhetsfelt og retningsskiftefelt kan se like ut, men har ulike funksjoner.

Oppmerksomhetsfelt er en indikasjon på døråpning, informasjonstavle, foran heis eller i bunnen av trapp.

Retningsskiftefelt er en del av ledelinjesystemet.

 

Ta kontakt med oss – vi bistår dere med å kartlegge deres behov!

post@vss-solutions.no