Tjenester og produkter

Vi kjenner kundens behov!

Fra rådgivning til ferdig produkt

Vi setter oss grundig inn i kundens behov og jobber langsiktig sammen med kunden.
Ved at gode råd kommer tildlig i prosessene kan riktige beslutninger tas og
ressurser spares.

Utredning

Alle prosjekter starter med en utredning. Det er her mange viktige beslutninger tas.
Vi bidrar til å legge grunnlaget for best mulig økonomi i prosjektet.

VSS Solutions as er ledende på alt angående taktil merking. Vi arbeider også for å være ledende innen spesialkonstruksjon av rekkverk i trapper.

VSS Solutions as har spesialkompetanse på alt innen rekkverk i bygg – innvendig og utvendig, i hht NS 1101 (Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger).

VSS Solutions as kan gjennom Valdres sveiseservice levere ulike sveisetjenester, som konstruksjonsveis og sveising av aluminium og rustfritt stål. Våre kunder er sertifiserte sveisere, entreprenører og andre bedriftskunder, primært i Valdres og Østlandsområdet. 

 

Ta kontakt med oss – vi bistår dere med å kartlegge deres behov!

post@vvs-solutions.no